بازرسی خطوط لوله نفت و گاز به وسیله پیگ هوشمند

توضیحات

شرکت ضیا بازرسی فنی خط لوله نفت و گاز با داشتن متخصص ترین و مجرب ترین تیم های تخصصی، بازرسی خطوط لوله نفت وگاز را به وسیله پیگ هوشمند در سایزهای 8 تا 56 اینچ اجرا میکند.
بازرسي يكپارچه از خطوط لوله اصلي انتقال مواد، يك شرط كلي و لازم است و اين امر به دليل اهميت استراتژيك و اقتصادي آنها مي باشد. بدين منظور و با وجود قيمت بالا، پيگ راني هوشمند، يكي از شيوه هاي بازرسي فني مناسب براي ارزيابي شرايط خطوط لوله با دهها كيلومتر طول محسوب مي شود. هدف از اين كار شناسايي عيوبي است كه ممكن است منجر به محدوديت هايي براي يك خط لوله وهمچنين سيال درون آن شود.
 پيگ راني هوشمند شرايط ديواره خط لوله را با استفاده از يك سيستم اندازه گيري كه با يك پيگ مستقل حمل مي شود و خود آن پيگ به نوبه خود با نيروي رانش سيال در حال انتقال حمل مي شود، بررسي مي كند.

يك خط لوله انتقالي ممكن است در معرض انواع ضربه هاي داخلي و خارجي و مخصوصاً خوردگي قرار بگيرد. اگرچه از برخي امكانات جهت بررسي شرايط خارجي خط لوله و شناسايي اين موارد مي توان سود جست اما پيگ راني هوشمند "تصوير" كاملي از شرايط ديواره در طول خط لوله چه در داخل و چه در خارج آن فراهم مي كند.