جی آی اس

توضیحات

این شرکت به منظور تامین نیازهای خودر در پروژه های در دست اجرا و همچنین ارائه خدمات با کیفیت بالا به سایر شرکت ها در زمینه  جی آی اس، اقدام به خرید تجهیزات مدرن و منحصربفرد در ایران و همچنین به کارگیری نفرات متخصص نموده است. 
  • We employ Geographic Information System (GIS) to visualize, question, analyze, interprete, and understand data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, and charts.
  • DGPS (Differential GPS) is essentially a system to provide positional corrections to GPS signals. DGPS uses a fixed, known position to adjust real time GPS signals to eliminate pseudorange errors. An important point to note is that DGPS corrections improve the accuracy of position data only
  • ZOGPI to improve quality of reports uses DGPS technique for Registration of geographical coordinates of all pipeline installations and magnet markers.