}

بهداشت ، ايمنی , محيط زيست

توليد و خدمات فنی بيشتر و با کيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست يكي از مهمترين اهداف قابل ترسیم در صنعت می‏باشد. از دستاوردهای توجه به این هدف متعالی می‏توان به ارتقای سطح سلامتی کارکنان،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست ،افزایش ایمنی کارکنان،تجهیزات و تاسیسات در مراکز صنعتی،کاهش حوادث وآسیب‏ ها به پایین‏ ترین سطح ممکن از طریق حذف شرایط ناایمن اشاره نمود.
در شرکت ضیابازرسی فنی خط لوله نفت و گاز توجه به بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک مسئولیت فراگیر در تمامی حوزه‏ ها قلمداد می‏شود و با توجه به ماموریت سازمانی، درصدد است تا در کنار فعالیت مستمر با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تأسیسات را حذف نماید. مسئولیت تدوین، به روز آوری و نظارت بر اجرای الزامات یک سیستم مدیریت HSE که تضمین کننده این هدف باشد به عهده اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست می باشد که در چهار بخش به شرح ذیل به فعالیت مشغول می باشد:

بهداشت

بخش بهداشت واحد HSE،  شرکت ضیابازرسی فنی خط لوله نفت و گاز به عنوان یکی از بخش‏های اصلی این واحد در سه حوزه بهداشت محیط،بهداشت حرفه‏ای و بهداشت عمومی مشغول فعالیت می‏باشد.بهداشت حرفه‏ ای، علم و هنر حفظ سلامت وتندرستی کارکنان است.امروزه به دلیل تنوع حرفه ‏ها در صنعت نفت،بهداشت حرفه‏ ای نیازی اساسی برای داشتن نیروی کار سالم در محیط کار می‏ باشد زیرا این نیروی انسانی متخصص وسالم است که می تواند توسعه پایدار را تضمین کند وچنین امری میسر نمی شود مگر آنکه اجرای ضوابط بهداشت حرفه‏ای در سطح شرکت نهادینه گردد. در کنار بهداشت حرفه ای توجه به بهداشت عمومی و بهداشت محیط نیز به عنوان دیگر مولفه های تضمین سلامت محیط و کارکنان، همواره مورد توجه می‏باشد.

ایمنی

هر ساله میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد که برخی از این حوادث منجر به مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی وآسیب‏ های ناتوان کننده می‏ گردد که ممکن است تا مدتها باقی بماند. علاوه بر این از دیگر عواقب و پیامدهای منفی حوادث صنعتی آسیب دیدن دستگاهها،تجهیزات،محصولات،فرآیند تولید یا محیط کار می باشد. به منظور افزایش سطح ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث و پیامدهای آن در کلیه بخشهای شرکت اعم از بخش ساخت ، انبارهای کالا و تجهیزات و بخش عملیات این شرکت بخش ایمنی مشغول به فعالیت بوده واز تمامی دانش فنی وتوان خود در راستای بهبود وضعیت ایمنی و مقابله با  سایر حوادث احتمالی بهره می‏گیرد.

محیط زیست

رشد صنعت وتکنولوژی بدون توجه به محیط زیست، توسعه ای تک بعدی، ناپایدار و ناکامل می باشد. بر این اساس  شرکت ضیابازرسی فنی خط لوله نفت و گاز در فعالیت های ساخت و عملیاتی خود،ایجاد کمترین آثار زیانبار محیط زیستی را سرلوحه خود قرار داده است . در این راستا بخش محیط زیست وظیفه پایش و ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های شرکت و اطمینان از انطباق مشخصات خروجی های شرکت در فرآیند تولید با استاندارد ها در سه بخش هوا، پساب و خاک را به عهده دارد.