زمان تخلیه ضایعات از خط لوله

گزیده
فروردین261399

اماده سازی و تمیز کردن خط لوله گاز و تخلیه ضایعات ان به خودی خود برای موفقیت در انجام یک بازرسی هوشمند اهمیت داشته و نباید در انجام کامل ان اهمال نمود. تعریف دقیق از رویکرد تمیزکاری و تعهد توسط اپراتور خط لوله و ارائه دهنده خدمات ٬ منجر به یک تمیز کاری موفق و در نهایت گزارش های بازرسی با کیفیت بالا به عنوان ورودی برای مدیریت یکپارچگی خط لوله می شود.

خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز به طول ۲۰۴ کیلومتر ، از زمان راه اندازی در سال ۲۰۰۵ با مشکل Black dust (گرد و غبار سیاه) مواجه بود. اگرچه برنامه تمیز کاری و نگهداری از این خط لوله از سال ۲۰۱۴ را اجرایی گردیده بود ، اما در سال ۲۰۱۷ می بایست بازرسی هوشمند خط لوله انجام شود. و یک کارزار تمیز کاری اضافی برای اطمینان از حصول موفقیت آن مورد نیاز بود. البته باید معلوم شود که داده های بازرسی از استاندارد کیفی مورد نیاز برخوردار هستند ، اما به همان اندازه که ابزار MFL خط لوله را بدون مانع و بدون تأثیرگذاری بر روی خط لوله عبور دهد٬ مهم است.


Lead up to pre-inspection cleaning

از ابتدای زمان راه اندازی در سال ۲۰۰۵ ، خروجی این خط لوله خاص با ورود مداوم Black dust به هنگام تحویل به نیروگاه و مصرف کنندگان صنعتی رنج می برد. در سالهای بعد سیستم فیلتراسیون ر به منظور محافظت از مصرف کنندگان و توربین های نیروگاه به روز رسانی شدند.
در سال ۲۰۰۷ ، یک مطالعه در مورد از بین بردن پودر سیاه توسط مشاوران خبره انجام شد. هدف از این مطالعه ارائه مشاوره به اپراتور خط لوله در مورد بهترین روش برای تمیز کردن خط لوله بود.
این گزارش نتیجه گرفت که گزینه موردنظر یک کارزار تمیزکاری پیشرفته مکانیکی با استفاده از انواع مختلف پیگ ها می باشد. اگرچه تمیز کردن با ژل و یا تمیز کردن با استفاده از مواد شیمیایی می تواند روشی جهت دستیابی به اهداف مشابه می باشد ، اما هزینه های بالای سرویس٬لجستیک و قطع اجتناب ناپذیر از عرضه گاز ٬ اینها را به عنوان راه حلهای معتبر رد کرد.
مطابق با مطالعات فراگیر انجام شده ، احتمالاً این گرد و غبار با مقادیر زیاد مگنت به عنوان "گرد و غبار سیاه"  ناشی از لایه اکسید  شده موجود در دیواره خطوط لوله بدون پوشش داخلی می باشد. در آن زمان کارشناسان حدس می زدند که مقدار گرد و غبار خروجی از خط لوله  می تواند بین دهها تن تا صدها تن باشد.
با این وجود ٬ علاوه بر مقادیر ضایعات موجود در خط لوله ٬ آنچه که باعث افزایش نگرانی متخصصان پیگرانی شده ٬ توقف انتقال جریان گاز ناشی از گیر کردن پیگ در خط لوله ناشی از فرسایش تجهیزات تمیزکاری بر اثر دوده سیاه می باشد.


سرانجام در سال ۲۰۱۴ ، یک کمپین پیگرانی برای دفع گرد و غبار و نگهداری منظم از خط لوله آغاز شد.
طی یک دوره سه ساله ، تا پاییز ۲۰۱۷ ، بهره بردار ۸۸ نوبت پیگرانی انجام دادند. در یک دوره سه هفته ای به منظور آماده سازی خط برای انجام پیگرانی هوشمند٬۱۶ نوبت پیگ تمیزکاری در خط لوله مذکور رانده شد. در طول این کارزارها ،پیگ های تمیزکننده به طور پیوسته 40 تا 80 کیلوگرم ضایعات را به رسیور می آوردند که معیار قابل قبولی برای اجرای موفق ILI نبود. درجه بالای تمیز بودن خط لوله شرط اساسی برای اجرای موفقیت آمیز دریک پیگرانی هوشمند می باشد.. این فقط به منظور عبور مطمئن پیگهای هوشمنداز خط لوله  بدون خطر آسیب دیدگی آنها و یا از بین رفتن سیل شدن خط لوله توسط پیگ و مسدود شدن مسیر عبور نمی باشد. میزان ضایعات همچنین بر دقت و عملکرد کیفیت داده های جمع آوری شده توسط سنسورهای پیگ اثر می گذارد و درنهایت داده های نهایی گزارش پیگرانی هوشمند را به خطر می اندازد.

For a detailed overview of the hearing, click on the link below :

World Pipelines: Time to dust off the debris ... - ROSEN Group