معرفی پیگرانی خطوط لوله

گزیده
بهمن261398

معرفی پیگرانی خطوط لوله

معرفی پیگرانی خطوط لوله

پیگرانی در خط لوله فرایندی در نگهداری خط لوله است که شامل استفاده از دستگاه های معروف به پیگ می شود که خطوط لوله را تمیز می کنند و قادر به بررسی وضعیت خط لوله هستند بدون اینکه لزوماً متوقف یا تداخل کننده جریان محصول در خط لوله باشد.
هدف اصلی پیگرانی  ، اطمینان از تمیز بودن لوله و عاری از انسداد است. از آنجا که پیگ از طریق خط لوله حرکت می کند ، می تواند هرگونه جمع آوری درون لوله را تشخیص داده و از بین ببرد که اغلب می تواند منجر به کاهش کارایی ، افزایش هزینه های انرژی و ایجاد خوردگی شود ، که می تواند منجر به نشت و ترک های فاجعه بار در خط لوله شود.

موارد استفاده از پیگرانی در خطوط لوله

  • از پیگ ها برای تمیز کردن مواد جامد ، رسوبات ، جمع آوری موم و سایر بقایای لوله ها استفاده می شود تا راندمان جریان خط لوله بالا باشد.

  • در خطوط لوله گاز طبیعی ، از پیگ ها برای مدیریت تجمع مایع و دور نگه داشتن خط لوله از مایعات استفاده می شود. آب و مایعات گاز طبیعی  با خنک شدن جریان گاز متراکم شده واین عمل بر روی راندمان جریان تأثیر می گذارد و می تواند منجر به خوردگی بیشتر شود.

  • برای تخلیه خطوط لوله در مخازن از پیگ ها استفاده می شود.

  • پیگ ها (همچنین به پیگ های هوشمند یا پیگ های بازرسی نیز معروف هستند) برای بازرسی از خطوط لوله برای تشخیص نشت ها و Buildup استفاده می شود ، که می تواند منفجرشونده و انفجاری و خطرناک  برای محیط زیست باشد. پیگ های بازرسی اطلاعاتی راجع به دما و فشار ، خوردگی / از بین رفتن فلز ، قطر ، خم و انحنای خطوط ، ترک ها ، نقص جوش ، حفره های سطحی و مناطق له شدگی و  تغییر شکل یافته را جمع آوری می کند تا بتوان صحت و عملکرد خط لوله را بررسی نمایند.

  • از پیگ ها برای اعمال پوشش های داخلی لوله ، از جمله مواد پوشش اپوکسی ، در خطوط لوله در حال بهره برداری استفاده می شود.

  • برخی از پیگ های "هوشمند" دارای قابلیت GPS هستند که می توانند در ترسیم خط لوله کمک کنند. این به تیم تعمیر و نگهداری کمک می کند به جای اینکه منطقه بزرگی را حفاری کنند تا به یک مکان خاص در خط برسند٬با پین کردن دقیق جایی که  خط لوله در آن قرار دارد ، در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنند.